Hydroizolacja dachów płaskich

Hydroizolacja na dachu płaskim ma za zadanie odizolować część konstrukcyjną dachu od szkodliwego działania wody opadowej. W zależności od rodzaju i konstrukcji dachu, hydroizolacja może być umieszczana w różnych warstwach konstrukcji.

Najbardziej znanym i popularnym materiałem hydroizolacyjnym jest papa. Są materiałami izolacyjnymi w postaci osnowy, wkładki nasyconej lub nasyconej i powleczonej bitumem. Rozróżnia się papy smołowe, asfaltowe lub polimeroasfaltowe.


Ponadto ze względu na sposób łączenia w arkuszach wyróżnia się papy zgrzewalne i samoprzylepne. Mogą być stosowane do wykonywania pokryć dachowych lub warstwy paroizolacji.

hydroizolacja dachu płaskiego

Papy zgrzewalne

Papy zgrzewalne są to papy o dużej zawartości modyfikowanej masy bitumicznej (powyżej 2500 g/m2) wykonane na trwałej osnowie z włókien szklanych lub z tworzyw sztucznych. Klejenie ich odbywa się metodą płomieniowego nadtapiania palnikiem gazowym masy powłokowej, spodniej powierzchni wstęgi. Papy zgrzewalne charakteryzują się znacznie większą trwałością i lepszymi parametrami wytrzymałościowymi niż papy tradycyjne. W zależności od rodzaju polimerów użytych do modyfikacji masy bitumicznej rozróżnia się papy: SBS - modyfikowane elastomerami styrobutadienowymi oraz APP - modyfikowane polipropylenem ataktycznym.

Papy samoprzylepne

Papy samoprzylepne są to papy asfaltowe wykonywane na osnowie z tkaniny z włókien syntetycznych, szklanych lub na folii. Osnowa jest powleczona warstwą elastycznej masy polimeroasfaltowej lub asfaltowej i powłoką klejącą.

Membrana EPDM

Jako alternatywę dla pap w zakresie hydroizolacji można zastosować membranę EPDM. Membrana EPDM jest rozwiązaniem w pełni przyjaznym środowisku i nie wymaga konserwacji. Jej montaż polega w całości na klejeniu na zimno bez konieczności kołkowania i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, ani otwartego ognia. Można ją montować na każdym rodzaju podłoża.

Membrana jest elastyczna i bardzo łatwa w obróbce, dzięki czemu wykonanie detali dachowych przy nietypowym dachu, przejściu przez attykę czy lukarnie, nie stanowi problemu.

Na rynku istnieją również płynne membrany dachowe. Jest to materiał płynny, który można łatwo nakładać za pomocą wałka lub metodą natryskową. Dopiero po aplikacji wiąże się on z podłożem, tworząc warstwę stałą, w pełni odporną na czynniki zewnętrzne. Chroni ona dachy płaskie przed deszczem i wilgocią, ale nawet przed wodą stojącą i zalegającym śniegiem. Jest odporna na korozję, promieniowanie UV, działanie mikroorganizmów, a do tego swoje właściwości utrzymuje w szerokim zakresie temperaturowym. Prócz tego membrana ta jest otwarta dyfuzyjnie, a więc umożliwia odprowadzanie wilgoci do atmosfery, co zapobiega niszczeniu konstrukcji. Do zalet tej substancji zalicza się jednak również fakt, że sposób jej aplikacji umożliwia uszczelnienie nawet problematycznych miejsc, jak wspomniane wcześniej klimatyzatory i anteny. Jest materiałem bezspoinowym, więc minimalizuje ryzyko wystąpienia jakichkolwiek luk w uszczelnieniu. Płynną membranę można stosować zarówno na pochyłym dachu, jak i płaskim.

Bądź z nami

w kontakcie

4D Grupa Sp. z o.o. | Coded by Bravelab | Designed by D|Studio*