Membrany dachowe

Folie dachowe to ogólne określenie materiałów izolacyjnych, które wykorzystywane są do ochrony poszczególnych warstw dachu przed wilgocią, deszczem lub wiatrem. W zależności od materiału oraz przeznaczenia możemy wyróżnić folie paroziolacyjne oraz folie wysokoparoprzepuszczalne.

membrana dachowa

Membrana dachowa

Folie paroizolacyjne

Nie przepuszczają pary wodnej, a ich rolą jest zatrzymanie pary wodnej, która powstaje w pomieszczeniach. Chronią termoizolację ścian lub dachu przed zawilgoceniem i stanowią naturalną barierę dla wilgoci. Folię montuje się od strony poddasza pod krokwiami, lub w przypadku ścian, pomiędzy ociepleniem a płytami gipsowo-kartonowymi.

Folie paroizolacyjne najczęściej występują w kolorze żółtym, są gładkie, cienkie, miękkie i sprzedawane w rolkach. Mogą być wzmocnione siatką z tworzywa sztucznego lub warstwą foli aluminiowej. Ich paroprzepuszczalność mierzona jest w liczbie gramów wody przedostających się przez 1 m2 folii w ciągu 24 godzin i powinna wynosić zaledwie kilka g/m2/24 h. Ważnymi parametrami są także grubość, gramatura i odporność na rozerwanie. Najnowszym rozwiązaniem są również folie paroizolacyjne wielowarstwowe, które mogą wspomagać termoizolację

Folie paroprzepuszczalne

Nazywane są w skrócie FWK czyli foliami wstępnego krycia i chronią dach przed podwiewaniem deszczu i śniegu pod pokrycie dachowe, a także przed wilgocią i skroplinami. Zastosowanie i układanie folii paroprzepuszczalnych musi być dostosowane do rodzaju wentylacji w dachu. Dopiero taki system wentylacji i zastosowanej folii będzie skutecznie wentylował pokrycie i umożliwiał wydostanie się pary wodnej z konstrukcji dachu i jego termoizolacji.

Folie paroprzepuszczalne można podzielić na:

Folie o niskiej paroprzepuszczalności - stosowane są jako uszczelnienie pod pokrycia układane na łatach, wymagają wentylowania przestrzeni między folią a termoizolacją. W dachu z tym typem folii, powinny być dwie szczeliny wentylacyjne: jedna pod pokryciem, a druga pod folią.

  • Folie paroszczelne – produkty o bardzo niskiej paroprzepuszczalności, przeznaczone do stosowania pod blachy układane w dachach niewentylowanych.
  • Folie paroprzepuszczalne – popularne folie zbrojone lub folie z zatopioną tkaniną o paroprzepuszczalności dochodzącej do 40 g/m² na dobę, co odpowiada Sd ≤ 1 m. Im niższa wartość Sd, tym więcej pary wodnej przepuszcza folia.

Membrany dachowe

Innym rodzajem materiału wykorzystywanego do wstępnego krycia są membrany dachowe. Układa się je bezpośrednio na termoizolacji, co eliminuje szczelinę nad termoizolacją. Taki dach jest osuszany przez jedną szczelinę znajdującą się pod pokryciem i nazywamy jest dachem niewentylowanym z pokryciem wentylowanym. Membrany to materiały wysokoparoprzepuszczalne., gdyż przepuszczają w ciągu doby ponad 1000 g pary wodnej na m2, w temperaturze 23–25°C i przy 85% wilgotności powietrza. W tej grupie możemy wyróżnić:

  • membrany lekkie – o mniejszej gramaturze i mniejszej wytrzymałości, mają różną, ale wysoką paroprzepuszczalność.
  • membrany - ekrany – są to membrany o gramaturze od 160 g/m², podwyższonej trwałości i wytrzymałości mechanicznej oraz wysokiej paroprzepuszczalności. Współczynnik Sd wynosi ~0,02 m, czyli 1300–2000 g/m² na dobę w temperaturze 23ºC i przy 85% wilgotności powietrza. Folie te są wyróżnione jako oddzielna grupa ze względu na bardziej uniwersalne zastosowanie.

Bądź z nami

w kontakcie

4D Grupa Sp. z o.o. | Coded by Bravelab | Designed by D|Studio*